Du tar ner den genom att skruva på monteringsstången, det tar ca en minut att ta ner den. Rulla ihop och förvara i originalkartongen. När våren kommer så monterar du den igen på några minuter.